Náš tým

Oba lékaři mají nejvyšší možné odborné vzdělání. Dosud provedli více než 3 500 nitroočních operací se zaměřením na vitreoretinální výkony (operace sítnice a sklivce – pars plana vitrektomie, PPV). Společně s americkými vědci se podíleli na vývoji celosvětově nejpoužívanějšího léku na makulární degeneraci, jejíž léčbu zavedli i v ČR. Vydali Atlas Makulárních chorob, který byl oceněn Cenou prezidia České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Počet citací jejich odborných publikací dosáhl v letošním roce číslo 4 000.

Doc. Souček přednáší na ČVUT v Praze, v časopise Open Medicine (dříve Central European Journal of Medicine) je editorem pro oftalmologii a dále je členem redakční rady v časopise MAYFEB Journal of Medicine. V roce 2007 byl mezi zakládajícími členy Makulárního klubu, kteří jej zároveň zvolili předsedou výboru, a tím je dodnes. Je členem celosvětové organizace zaměřující se na oční nádory The Eye Cancer Network, přičemž v této oblasti spolupracuje s Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie v Nemocnici Na Homolce, kde probíhá vlastní léčba pacientů. Členové mezinárodní odborné lékařské společnosti i-FAN jej zvolili zástupcem pro Českou republiku. Praze se dostalo cti hostit jedno z jejích výročních setkání.

Napsali o nás

Aktivní účast na lékařských postgraduálních vzdělávacích akcích

Přednáška na Výročním sjezdu ČOS v Brně

20. setkání makulárního klubu

Výběr z prezentací publikovaných v zahraničí

Lékaři

doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.

MUDr. Ilona Součková, Ph.D.
MUDr. Ilona Součková, Ph.D.

Sestry

Jarmila Strachová
Jarmila Strachová

Adam Šafář
Adam Šafář

Renata Máchová
Renata Máchová