zvětšit písmo / zmenšit písmo

Náš tým

Oba lékaři mají nejvyšší možné odborné vzdělání. Dosud provedli více než 3 900 nitroočních operací se zaměřením na vitreoretinální výkony (operace sítnice a sklivce – pars plana vitrektomie, PPV). Společně s americkými vědci se podíleli na vývoji celosvětově nejpoužívanějšího léku na makulární degeneraci, jejíž léčbu zavedli i v ČR. Vydali Atlas Makulárních chorob, který byl oceněn Cenou prezidia České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Počet citací jejich odborných publikací přesáhl v letošním roce číslo 5 700.

Doc. Souček je předsedou výboru odborné společnosti Makulární klub a členem celosvětové organizace The Eye Cancer Network. Členové prestižního Mezinárodního klubu fluorescenční angiografie jej zvolili zástupcem pro Českou republiku. Praze se dostalo cti hostit jeden z jeho výročních kongresů.

Ohlasy v médiích

Aktivní účast na lékařských postgraduálních vzdělávacích akcích

30. výroční sjezd ČOS dne 8. září 2022

20. setkání Makulárního klubu

Výběr z prezentací publikovaných v zahraničí

Lékaři

doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.

MUDr. Ilona Součková, Ph.D.
MUDr. Ilona Součková, Ph.D.

Sestry

Jarmila Strachová
Jarmila Strachová

Adam Šafář
Adam Šafář

Renata Máchová
Renata Máchová