zvětšit písmo / zmenšit písmo

Náš tým

Oba lékaři mají nejvyšší možné odborné vzdělání. Dosud provedli více než 4 200 nitroočních operací se zaměřením na vitreoretinální výkony (operace sítnice a sklivce – pars plana vitrektomie, PPV). Společně s americkými vědci se podíleli na vývoji celosvětově nejpoužívanějšího léku na makulární degeneraci, jejíž léčbu zavedli i v ČR. Vydali Atlas Makulárních chorob, který byl oceněn Cenou prezidia České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Počet citací jejich odborných publikací přesáhl číslo 5 800.

Doc. Souček je předsedou výboru odborné společnosti Makulární klub a členem celosvětové organizace The Eye Cancer Network. Kolegiem prestižního Akademického klubu Comenius byl zvolen jeho doživotním členem.

Ohlasy v médiích

Aktivní účast na lékařských postgraduálních vzdělávacích akcích

30. výroční sjezd ČOS

20. setkání Makulárního klubu

Výběr ze zahraničních prezentací

Zahraniční publikace

Lékaři

doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Souček, Ph.D.

MUDr. Ilona Součková, Ph.D.
MUDr. Ilona Součková, Ph.D.

Sestry

Jarmila Strachová
Jarmila Strachová

Adam Šafář
Adam Šafář

Renata Máchová
Renata Máchová