Služby

Všeobecná oftalmologie

 • komplexní vyšetření objednaných pacientů (v případě žádosti o úpravu brýlové korekce prosíme dodat číselné  hodnoty dosavadních dioptrických skel!)
 • ošetření akutních stavů

Sítnicová problematika

 • pars plana vitrektomie (PPV) – klasickou (20ga) i bezstehovou technikou (23, 25 a 27ga), vč. případného peroperačního obarvení membrán briliantovou modří, peelingu vnitřní limitující membrány, endolaserové fotokoagulace a tamponády sítnice (expanzivní plyn, silikonový olej)
 • dif. dg. vitreochorioretinálních degenerací (při hrozícím roztržení sítnice) a jejich ošetření laserovou fotokoagulací či kryopexí (promražením), dif. dg. diagnostika zákalů sklivce, pneumatická retinopexe u čerstvě vzniklého odchlípení sítnice (bez nutnosti nitroočního zákroku)
 • komplexní péče u diabetické retinopatie, vč. cílené fotokoagulace u makulopatie
 • aplikace léčiv do sklivce
 • fotodokumentace, vč. autofluorescence, fluorescenční angiografie, angiografie s indocyaninovou zelení, atd.
 • optická koherentní tomografie (HD-OCT): vrstevnicové zobrazení tloušťky sítnice, kvantifikace atrofie pigmentového epitelu sítnice či jeho ablace, statistické vyhodnocení dynamiky změn, en face scany, hloubkové scany cévnatky (EDI), 3D rekonstrukce rozhraní sítnice a sklivce, atd.
 • kombinovaný synchronizovaný výstup obou předchozích metod ("pixel to pixel") – FORUM Retina Workplace

Problematika glaukomu

 • vyšetření zorného pole (perimetrie), vč. statistického hodnocení dynamiky změn
 • HD-OCT – aritmetické vyjádření parametrů papily, vrstvy nervových vláken a gangliových buněk, statistické vyhodnocení dynamiky jejich změn, atd.
 • funkčně-anatomická korelace obou předchozích metod v přehledné grafické podobě – FORUM Glaucoma Workplace
 • pachymetrie (vyšetření tloušťky rohovky)
 • konzervativní léčba glaukomu, cyklokryokoagulace 

Ostatní služby

 • diferenciální diagnostika nitroočních nádorů, návrh léčby a dispenzarizace
 • další chirurgické zákroky včetně operací víček
 • preventivní, zaměstnanecké prohlídky a vyšetření na řidičský průkaz či zbrojní pas